L’orgue de la pau | Europa

Maig de 1945: 150.000 soldats arriben a un camp de presoners de Rimini-Balaria a les ordes de dirigents anglesos i americans. Aquests soldats hi porten una vida miserable sotra la calor sofocant de la platjade Rimini dins uns clots que ells mateixos han excavat a la sorra. La ració diària no és més que un pa per a 12 soldats. En aquesta situació es construeix un orgue de tubs com a símbol de la voluntat de sobreviure i d’una forta cooperació: «Entre tots ho farem.»

El so d’aquell orgue i la música transformen aquells homes, tant els presoners com els vigilants: donen força, alegria i coratge en temps difícils.

ri4